Υπηρεσίες

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας, εξυπηρετούμε άμεσα και έχουμε την πεποίθηση ότι η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική.

 ΥπηρεσίεςΠρος Επαγγελματίες - Νομικά Πρόσωπα

 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών, Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται η επιχείρηση σας, μπορούμε να σάς παράσχουμε λύσεις και προτάσεις που βασίζονται σε ανάλυση στοιχείων της αγοράς και αφορούν σε εφαρμογές, προγράμματα, αλλά και προτάσεις επέκτασης και εξέλιξης της επιχείρησης σας.

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (PAYROLL)

Παρέχουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας από τον υπολογισμό, έως την συνολική ανάθεση όλων των διαχειριστικών εργασιών του τμήματος που σχετίζονται με αυτήν και τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες και έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε τη κατάλληλη λύση για τη μηχανογράφηση της επιχείρησης σας πάντα με γνώμονα τις επιμέρους ανάγκες σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (OUTSOURSING)

Αναλαμβάνουμε τη στελέχωση, τη μηχανογράφηση, την οργάνωση και την επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, ύστερα από ενδελεχή μελέτη των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων σας, επιτυγχάνοντας για εσάς εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

 
1500 + Ευχαριστημένοι πελάτες

Δεν είμαστε απλοί λογιστές, είμαστε συνεργάτες.